Υποψήφιοι Στρατιωτικών Σχολών

Υποψήφιοι Στρατιωτικών Σχολών

Οι Στρατιωτικές Σχολές και τα Σώματα ασφαλείας θέτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με την οπτική οξύτητα των υποψηφίων προς εισαγωγή. Ενώ τα κριτήρια διαφοροποιούνται μεταξύ των σχολών, η ύπαρξη μιας διαθλαστικής ανωμαλίας μπορεί να αποτελέσει αιτία απόρριψης του ενδιαφερόμενου. Παρ’ όλα αυτά, ο υποψήφιος, μπορεί να γίνει δεκτός στη στρατιωτική σχολή της επιλογής του, αρκεί η οπτική οξύτητά του να μην είναι χαμηλότερη από την απαιτούμενη, έστω και αν αυτό έχει επιτευχθεί με τη χρήση γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής. Σε καμία από τις Στρατιωτικές Σχολές ή Σώματα Ασφαλείας –με εξαίρεση τη Σχολή Ικάρων (Ιπτάμενοι)– δεν αναφέρεται πιθανότητα αποκλεισμού μετά από διόρθωση οποιασδήποτε διαθλαστικής ανωμαλίας μέσω επέμβασης.

Οι απαιτούμενες οπτικές προϋποθέσεις της κάθε στρατιωτικής σχολής αναλύονται παρακάτω:

Αναφορικά με τις σχολές Ευελπίδων (Σωμάτων), Ικάρων (Τμήμα Μηχανικών), Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας, Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς, Αξιωματικών Σωμάτων και Αξιωματικών Νοσηλευτικής, η οπτική οξύτητα, με ή χωρίς διόρθωση, πρέπει να είναι 10/10 σε κάθε οφθαλμό. Εάν υπάρχει διαθλαστική ανωμαλία, αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 6 διοπτρίες σε σφαιρικό ισοδύναμο.

Για τις σχολές Ναυτικών Δοκίμων (Μηχανικοί) και Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, η οπτική οξύτητα κάθε οφθαλμού, χωρίς διόρθωση, πρέπει να είναι τουλάχιστον 1/10, ενώ μετά από διόρθωση πρέπει να φτάνει τα 10/10. Εάν υπάρχει μυωπία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 2,5 διοπτρίες, υπερμετρωπία τις 3 διοπτρίες, και αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες. Οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποβληθεί σε διαθλαστική επέμβαση ακτινωτής κερατοτομής.

Στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Μάχιμοι), η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι σε κάθε οφθαλμό, 10/10 χωρίς διόρθωση.

Σχετικά με τη Σχολή Ικάρων (Ιπτάμενοι), η οπτική οξύτητα σε κάθε οφθαλμό (για μακριά και κοντά) πρέπει να είναι, χωρίς διόρθωση, 10/10. Επίσης, εάν υπάρχει μυωπία, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία τις 1.75 διοπτρίες και αστιγματισμός τις 0,75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό. Ακόμα, εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες, υπερφορία μέχρι 1 διοπτρία και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70 cm. Οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε διαθλαστική επέμβαση (γίνεται έλεγχος μέσω τοπογραφίας κερατοειδούς).

Στη Σχολή Ευελπίδων (Όπλων) και τις Σχολές Ελληνικής Αστυνομίας (Αξιωματικών και Αστυφυλάκων) η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι 10/10 σε κάθε οφθαλμό, με ή χωρίς διόρθωση, και εάν υπάρχει διαθλαστική ανωμαλία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4,5 σφαιρικές διοπτρίες σε σφαιρικό ισοδύναμο. Ο αστιγματισμός, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες.

 

Μίλησε με έναν ειδικό
Μίλησε με έναν ειδικό