Πιστοποιήσεις ISO

Πιστοποιήσεις ISO

Η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) Laservision είναι πιστοποιημένη από την TÜV HELLAS, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για την παροχή διαγνωστικών, επεμβατικών και θεραπευτικών υπηρεσιών στον τομέα της οφθαλμολογίας.

Μίλησε με έναν ειδικό
Μίλησε με έναν ειδικό
espa banner