Πιστοποιήσεις ISO

Το Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο Laservision.gr είναι πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για την παροχή διαγνωστικών, επεμβατικών και θεραπευτικών υπηρεσιών στον τομέα της οφθαλμολογίας.