Ιωάννα Κοντάρη, MD

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Ειδικότητες
  • Γενική Χειρουργική

Η Δρ. Κοντάρη Ιωάννα, είναι χειρουργός οφθαλμίατρος με εμπειρία στην διαθλαστική χειρουργική, στον καταρράκτη, στο γλαύκωμα καθώς και στην παθολογία του οπισθίου ημιμορίου.

Το βιογραφικό της περιλαμβάνει πτυχίο από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Craiova, με αναγνώριση από την Ιατρική Σχόλη του Πανεπιστήμιου Πατρών. Αποτελεί μέλος της Οφθαλμολογικής κοινότητας από το 2002, όπου παράλληλα με την άσκηση της ειδικότητάς της διετέλεσε συνεργάτης του Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου «Οφθαλμός» και του θεραπευτηρίου «Υγεία».

Το επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε Οφθαλμολογικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με θέματα διαθλαστικής χειρουργικής.

Η Δρ. Κοντάρη Ιωάννα ιδιωτεύει στην Αθηνά ως επιστημονική συνεργάτης του Laservision, όπου ασκεί το κλινικό της έργο.

Έχει επιτελέσει εκπαιδευτικό έργο στην Σχόλη Τουριστικών Επαγγελμάτων κυρίως με θέματα Υγιεινής, και επίσης έχει συμμετάσχει ως εκπαιδεύτρια σε κλινικά φροντιστήρια και wetlab courses για την σύγχρονη χειρουργική του καταρράκτη και φακοθρυψίας από μικροσκοπική τομή.

Έχει επίσης συντονίσει ζωντανά χειρουργεία φακοθρυψίας κατά την διάρκεια οφθαλμολογικών συνεδριών της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής.