Βοηθήματα χαμηλής όρασης

Βοηθήματα χαμηλής όρασης

Σαν χαμηλή όραση προσδιορίζεται μια γενικότερη κατάσταση μειωμένης οπτικής οξύτητας (< 2/10), η οποία συνεχίζει να παρουσιάζει μειωμένη οπτική απόδοση ακόμη και με την καλύτερη δυνατή διόρθωση με γυαλιά, φακούς επαφής, είτε και με κάποια επέμβαση.

Κατά κύριο λόγο, ο εκφυλισμός της ωχράς κηλίδας είναι η συνηθέστερη πάθηση που οδηγεί σταδιακά σε χαμηλή όραση ή ακόμα και σε τύφλωση, και ακολουθούν: η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθειατο γλαύκωμα, η ατροφία του οπτικού νεύρου και η παθολογική μυωπία. Προβλήματα χαμηλής όρασης σε ασθενείς νεώτερης ηλικίας σχετίζονται με εκ γενετής, ή με κληρονομικές ανωμαλίες όπως η κληρονομική δυστροφία κερατοειδούς και ο συγγενής καταρράκτης.

Τα βοηθήματα χαμηλής όρασης, είναι συσκευές σχεδιασμένες για να βοηθούν τους ασθενείς με μειωμένη οπτική οξύτητα, στο να ανταπεξέρχονται με μεγαλύτερη ευκολία σε καταστάσεις της καθημερινότητάς τους. Υπάρχουν κατάλληλα βοηθήματα που βοηθούν την μακρινή όραση (για την τηλεόραση, την ανάγνωση πινακίδων στον δρόμο, την ανάγνωση των αριθμών στα λεωφορεία), καθώς και την κοντινή όραση (για το διάβασμα, γραφή, ράψιμο).

Το Ινστιτούτο μας προσφέρει την δυνατότητα στους ασθενείς με χαμηλή όραση, να δοκιμάσουν τα πολλαπλά βοηθήματα που διαθέτουμε, ύστερα από προσεκτική αξιολόγηση της όρασης και της γενικότερης κατάστασης του οφθαλμού τους.

Τα βοηθήματα που εκθέτουμε, περιλαμβάνουν τηλεσκόπια για την μακρινή όραση, μεγεθυντικούς φακούς με ή χωρίς βάση, και φωτισμό σε ποικίλες μεγεθύνσεις για την κοντινή όραση, τηλεσκόπια για ανάγνωση, ηλεκτρονικούς μεγεθυντικούς φακούς και ηλεκτρονικούς μεγεθυντές οθόνης, που εξυπηρετούν την ανάγνωση εφημερίδας, βιβλίου, περιοδικού.